联系电话:(022)24051321 / 24051320

模拟量输入端子模块01EtherCAT 端子模块 | 模拟量输入:EL1xxx/ES1xxx  
信号 通道 通道  通道  8 通道  
± 75 mV24          EL3602-0010        
0...10 V EL3061
 12 
EL3161
 16 
EL3062  
12 
EL3162
 16 
  EL3064 
12 
EL3164 16  EL3068 
 
12 
 
0...30 V, 12 bit     EL3062-0030            
±10 V EL3001
单端,
12 
  EL3002 单端,
12
    EL3004 单端,12    EL3008
   
单端,
12 
 
  EL3101
差分输入,
16 
  EL3102 差分输入,16  EL3602 
差分输入,
16 
EL3702 差分输入,16 
超采样
EL3104 差分输入,16       
0...20 mA EL3041
 单端,
12 
EL3141单端,16 EL3042 单端,12  EL3142 单端,
16 
EL3742 差分输入,16 
超采样
EL3044 单端,12  EL3144 单端,16  EL3048  
 
单端,
12 
 
  EL3011
差分输入,
12 
EL3111 差分输入,16  EL3012 差分输入,12  EL3112 
差分输入,
16 
EL3612 差分输入,24  EL3014 差分输入,12  EL3114 差分输入,16     
4...20 mA EL3051
 单端,
12 
EL3151单端,16  EL3052 单端,12  EL3152 单端,
16 
  EL3054 单端,12  EL3154 单端,16  EL3058 
  
单端,
12 
 
  EL3021
差分输入,
12 
EL3121差分输入,16  EL3022 差分输入,12  EL3122 
差分输入,
16 
  EL3024 差分输入,12  EL3124 差分输入,16     
±10 mA     EL3142-0010 单端,16             
热电偶/mV EL3311 
16 
  EL3312 16      EL3314 
16 
EL3314-0010 24  EL3318   
16 
 
电阻温度计(RTD) EL3201 
16 
  EL3202 16      EL3204 
16 
     
电位计               EL3255   
 
通道
 
电阻桥 EL3351 EL3356 自校准              
相功率测量     EL3403 500 V
 AC,1 A
EL3413
 690 V
 AC,
 1 A
EL3433
 500 V AC, 
10 A
       
测量 EL3681
 数字量万用表端子块,
18 
    EL3692 
电阻测量,10 mΩ…10MΩ
EL3773 电力监测端子模块        
状态监测     EL3632  IEPE 
端子模块,加
速度传感器